CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Tuin van MOLDA

2019


Een geheime tuin bij Molenschot en Daalhoven, onderdeel van het Pop-up Museum de Ontdekking in Soest.

Tuinen zijn plekken voor plezier en contemplatie, afgezonderd van de drukte van het dagelijks leven. In veel talen betekent het woord tuin ‘omheind land met verschillende planten’. Het is een beschutte plek waar zich de cyclus van het leven afspeelt. Van het nieuwe leven in de lente tot het afsterven in de winter.

Deze geheime tuin van Molda ligt op de Engh. Een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd (zo’n 200.000 jaar geleden) en is de oorsprong van Soest. Door het ijs, het water en de wind zijn zand, grind en keien uit andere streken meegenomen. Dit zit allemaal verstopt in de Engh, samen met vele andere geheimen.
Enkele geheimen heeft de Engh prijsgegeven zoals de grafheuvel en de zwerfkei op de Dalweg. Maar soms blijft een geheim voor altijd een geheim. Er schijnt ergens in de Engh een ondergrondse bunker uit de tweede wereldoorlog te zijn waarin, na de bevrijding, theatervoorstellingen werden gehouden. Grote artiesten als Toon Hermans en Willy Walden traden op in het theater ‘de Molshoop’. Maar waar is dat theater nu?
Zo is ook deze tuin van Molda een geheim. Als u het vindt kunt u van de tuin genieten, tot rust komen en gaan fantaseren over wat u ziet. En misschien nog wel meer geheimen ontdekken!
U kunt de tuin bezoeken zolang het pop-upmuseum bestaat. Daarna zal de tuin weer verdwijnen en is het een nieuw geheim geworden.

Project in samenwerking met Herco van Loon.
Met medewerking van: de Klarinet, de King Arthurgroep en bewoners Molenschot.

Terug