CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Verbunden / Verbonden

2019

Het silhouet van een stad waarmee ik me bijzonder verbonden voel. Een stad met vrienden die verbonden zijn door de kunst.
De stad zelf bloeit en is levendig door zich te verbinden met de plek (verankerd in het landschap en haar geschiedenis) en met haar omgeving.
Daartoe is bescherming belangrijk, maar ook gastvrijheid.           

Die Silhouette einer Stadt, mit der ich mich besonders verbunden fühle. Eine Stadt mit Freunden, die durch die Kunst verbunden sind.
Die Stadt selbst blüht und lebt durch die Verbindung mit dem Ort (verankert in der Landschaft und seiner Geschichte) und mit seiner Umgebung.
Deshalb ist Schutz wichtig, aber auch Gastfreundschaft.

Terug