CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Ontwikkeling

2019
voor de expositie Treff met als thema 'Onbegrensd'

Dit beeld gaat over de kringloop; het proces van opbouw en afbraak, opkomst en ondergang, verleden - heden en toekomst. Een oneindig proces.
Als we met dit in het achterhoofd kijken naar fysieke landsgrenzen ontstaat er een nieuwe verbeelding, ook deze grenzen zijn voortdurend in beweging.
We leven in het heden met de verworvenheden van nu. Deze zijn voortgekomen uit het verleden. Ook toen waren er beschavingen met rijke culturen en eigen grenzen op allerlei gebied. Ze raakten in verval of werden verwoest en vervangen door nieuwe beschavingen, nieuwe grenzen. Soms letterlijk bovenop de oude.
Zo ontstaat er, in de loop van de tijd, een gelaagdheid met zichtbare en onzichtbare herinneringen aan het verleden.

Terug