CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Ode aan de Lente

2013
Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Een monument voor een nieuwe tijd. Een tijd waarin niet het materiële maar het immateriële belangrijk wordt. Een tijd van voorspoed zonder de verstikkende berekeningen van kosten en opbrengsten. Een tijd waarin geluk belangrijker is dan bezit.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Verandering, transitie, komt van onderaf. Van individuen die zien dat het anders moet en anders kan. Mensen die gevestigde patronen doorbreken en de anonimiteit van schaalvergroting verlaten om weer echte relaties aan te knopen. De maatschappij, de samenleving bestaat uit mensen, individuen en niet uit inkomsten en uitgaven. Met mijn kunst wil ik dat aan de orde stellen. Kunst roept vragen op en stimuleert verhalen.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Een lente van geluk en voorspoed. De tulp als icoon van Nederland, maar met zijn oorsprong uit andere delen van de wereld om aan te geven dat we niet op een eiland leven. Sterker met elkaar verbonden zijn dan we wellicht denken.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Ze staan in een kring, een cirkel, een kring is sterk. Zo wil ik laten zien dat je ook met een gering aantal individuen iets krachtigs kan vormen. Waarbij elk element even belangrijk is.

Het beeld heb ik in het holst van de nacht geplaatst bij paleis Soestdijk. Laat het ook een kleine ‘hint’ zijn aan Willem Alexander en Maxima om aandacht te geven aan het individu, de kracht van mensen in plaats van de macht van economie en geld.

Maar ‘alles van waarde is weerloos’. Enkele bollen werden beschadigd. Dat was voor mij reden ze weg te halen. Maar de beeltenis en mijn bedoeling ermee zit nu in het geheugen van velen en is op internet vereeuwigd en daarmee heb ik mijn doel bereikt.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren.

Terug