CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Waterspeelplaats Leek

2008
Het wijkpark van een grote uitbreidingswijk in Leek heeft een aantal waterbassins met waterplanten om het oppervlaktewater te zuiveren. Met het ontwerp van de waterspeelplaats hoop ik de werking daarvan enigszins inzichtelijk te maken.
Er zijn drie watertafels:
water wordt op de hoogste tafel gepompt en gemengd met grond uit de omgeving. Dit is het ‘vuile’ water. Doordat de tafel niet vlak is, ontstaan verschillen in stroomsnelheden en blijft bezinksel in de lagere delen achter; ditzelfde gebeurt op de tweede en derde tafel waardoor het water steeds helderder wordt.
De constructie verwijst naar het riet in de helofytenfilters. Het is een decoratief element waartussen de watertafels lijken te zweven.

Terug