CROOD
Soesterbergsestraat 19
3768 EA Soest
035 603 51 70
info@crood.nl

Festival de Basis

Toen ik mijn bijdrage aan dit festival aan het inrichten was, stuitte ik op deze plofbunker. Ik ontdekte restanten van een experimenteel laboratorium .
Waarschijnlijk uit de tijd van de koude oorlog. Het lijkt in de haast verlaten. Mislukt of overbodig geworden, dat is niet duidelijk.
Was defensie toen al eigen inkomsten aan het genereren in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Productschap voor de Tuinbouw door het exportproduct bij uitstek: de bloembol?
Wat is de rol geweest van Buitenlandse Zaken?

Sensationeel is de aanblik van RODE, BLAUWE en ZWARTE narcissen.
Kleuren waar als naar de heilige graal wordt gezocht.
Ogenschijnlijk gelukt, waarom dan toch onbenut gelaten.
Onenigheid over patenten?
Te hoge ontwikkelingskosten?
Onderlinge animositeit?
Wij, gewone burgers, blijven achter met alleen maar vragen.

Terug